• +420 385 310 982
  • ak1@akkubalek.cz
Hodinová sazba

Za každou započatou hodinu času účelně stráveného poskytováním právních služeb je klientovi účtována odměna ve výši od 1.000- Kč – 2.500,-Kč bez DPH. Výše hodinové sazby závisí na složitosti případu. Při vyúčtování odměny stanovené hodinovou sazbou je klientovi předložen seznam úkonů provedených ve věci s přehledem účelně stráveného času.

Výsledková odměna

Odměnu lze sjednat jako podíl na výsledku sporu či hodnotě věci, která je předmětem právní služby. U výsledkové odměny se jedná zpravidla o odměnu mezi 5-10% z částky pro klienta vymožené. 

Paušální odměna

Stálým klientům nabízíme služby za výhodný měsíční paušál, jehož výši upravujeme podle skutečného objemu právních služeb, poskytnutých klientovi v předchozím období.

Pevná odměna

Tento způsob stanovení odměny je zvolen realizaci jednorázových, jasně definovaných projektů. Klientovi je účtována předem dohodnutá odměna za předem sjednané právní služby. Výše pevné odměny se odvíjí od složitosti případu a předpokládaného času, potřebného pro jeho vyřešení. 

Pokud výše odměny za právní služby není s klientem sjednána, použije se pro stanovení odměny vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, která upravuje tzv. mimosmluvní odměnu.

Zpracování návrhu na povolení oddlužení

Zpracování insolvenčního návrhu pro jednotlivce 4.000,- Kč bez DPH.
Zpracování insolvenčního návrhu pro manžele 6.000,- Kč bez DPH.