• +420 385 310 982
  • ak1@akkubalek.cz

Advokátní kancelář JUDr. Jan Kubálek, Ph.D., založená v roce 2010, je dynamická a rozvíjející se advokátní kancelář, která svým tuzemským i zahraničním klientům poskytuje komplexní právní služby na profesionální úrovni ve všech oblastech českého práva, zejména v oblasti práva obchodního, občanského, pracovního a insolvenčního. Nabízíme svým klientům nejen komplexní právní servis, ale i zhotovení dílčích právních úkonů, stanovisek, analýz právních dopadů a rizik spojených s činností právnických i fyzických osob na území České republiky a v zahraničí.

Naše advokátní kancelář preferuje individuální přístup ke každému klientovi. Vyznačuje se zejména flexibilitou a rychlostí při poskytování právních služeb. Samozřejmostí je naprostá diskrétnost, loajalita, nadstandardní ochrana informací a připravenost poskytnout právní služby klientovi i mimo obvyklou všední pracovní dobu.

Mezi současné klienty naší advokátní kanceláře patří české i zahraniční, právnické i fyzické osoby podnikající v tuzemsku i v zahraničí.

JUDr. Jan Kubálek, Ph.D. je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Advokátní praxi započal již v době studia a od roku 2010 působí jako samostatný advokát zapsaný v seznamu advokátů u České advokátní komory a jako insolvenční správce zapsaný v seznamu insolvenčních správců vedeném Ministerstvem spravedlnosti. V roce 2016 obdržel povolení Ministerstva spravedlnosti k činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením. Dále je zapsán v seznamu likvidátorů investičních společností, fondů kolektivního investování s právní osobností a hlavních administrátorů, který vede Česká národní banka, a také v seznamu nucených správců investičních společností. Během činnosti advokáta a insolvenčního správce získal rozsáhlé zkušenosti z mnoha soudních řízení. Specializuje se zejména na insolvenční právo, korporátní právo a bankovní právo. Je členem odborné sekce pro insolvenční právo České advokátní komory. Dále je externím doktorandem studijního programu na Vysoké škole ekonomické v Praze na Fakultě podnikohospodářské a dále je členem Katedry práva na Ekonomické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Dále je předsedou Spolku insolvenčních správců (SIS) a členem sekce pro insolvenční právo České advokátní komory. Současně také působí v bezplatné právní poradně v Českých Budějovicích.